About Samurai Shodown VI

Samurai Shodown VI video game info

2006-12-04

Characters:
Andrew, Basara, Cham Cham, Charlotte Christine Colde, Earthquake, Enja, Gaira , Caffeine, Gaoh Kyougoku Hinowanokami, Galford D. Weller, Gedo Kusaregedo, Genan Shiranui, Genjuro Kibagami, Hanzo Hattori, Haohmaru, Iroha, Jubei Yagyu, Karakuri Ocha-Maro, Kazuki Kazama, Kyoshiro Senryo, Mina Majikina, Mizuki Rashojin, Nakoruru, Neinhalt Sieger, Nicotine Caffeine, Rasetsumaru, Rera, Rimururu, Shiro Tokisada Amakusa, Shizumaru Hisame, Sogetsu Kazama, Sugoroku Mitsuribayashi, Suija, Tam Tam, Ukyo Tachibana, Wan Fu, Yoshitora Tokugawa, Yumeji Kurokouchi
Yunfei, Zankuro Minazuki
Samurai Shodown VI video game info