The Last Blade screenshots for Neo Geo Pocket Color

a.k.a. Bakumatsu Roman Tokubetsu Ben: Gekka no Kenshi - Tsuki ni Saku Hana / Chiri Yuku Hana
created and published by SNK in 2000-03-16, running on Neo Geo Pocket Color
The Last Blade  (Neo Geo Pocket Color)
The Last Blade  (Neo Geo Pocket Color)
The Last Blade  (Neo Geo Pocket Color)