Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen screenshots for NEC PC9801

a.k.a. ぎゅわんぶらあ自己中心派 2 自称! 強豪雀士編 / Gambler Jiko Chuushin Ha 2 Jishou! Kyougou Janshi Hen
published by Game Arts in 1988-01-20, developed by Yellow Horn, running on NEC PC9801
Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen (NEC PC9801)
Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen (NEC PC9801)
Gambler Jiko Chuushinha 2: Jisou! Ukyougou Janshi Hen (NEC PC9801)