Mitsugetsu ~Secret Moon~ screenshots for Windows

a.k.a. 密月 ~Secret Moon~ / Mitsugetsu ~Secret Moon~ / 密月 ~Secret Moon~
created and published by Eve in 2002-12-06, running on Windows
Mitsugetsu ~Secret Moon~  (Windows)
Mitsugetsu ~Secret Moon~  (Windows)
Mitsugetsu ~Secret Moon~  (Windows)